Integritetspolicy

Barteling Buizen BV, beläget på Aduarderdiepsterweg 14-1, 9745 EM Groningen, ansvarar för behandlingen av personuppgifter som visas i detta integritetsförklaring.

Kontaktuppgifter:

Barteling Buizen BV Aduarderdiepsterweg 14-1 9745 EM Groningen Telefon: +31505515655 B. Sportel är dataskyddsansvarig för Barteling Buizen BV-kontakt: bart@barteling-buizen.nl

Personuppgifter som vi behandlar

Barteling Buizen BV behandlar dina personuppgifter eftersom du använder våra tjänster och / eller för att du tillhandahåller dessa till oss själv. Nedan hittar du en översikt över de personuppgifter som vi behandlar: - För- och efternamn - Adressdata - Telefonnummer - E-postadress - Platsdata

Särskilda och / eller känsliga personuppgifter som vi behandlar

Vår webbplats och / eller tjänst avser inte att samla in data om webbplatsbesökare.

För vilket ändamål och på vilken grund behandlar vi personuppgifter

Barteling Buizen BV behandlar dina personuppgifter för följande ändamål: - Behandla din betalning - Att kunna ringa eller e-posta dig om detta är nödvändigt för att kunna utföra våra tjänster - Att leverera varor och tjänster till dig - Barteling Buizen BV behandlar också personuppgifter om vi är juridiskt skyldiga att göra det, till exempel uppgifter som vi behöver för vår skattedeklaration.

Automatiserat beslutsfattande

Barteling Buizen BV fattar inte beslut på grundval av automatiserad behandling i frågor som kan ha (betydande) konsekvenser för personer. Det här är beslut som fattas av datorprogram eller system utan någon människa (som en anställd i det) Barteling Buizen BV) emellan.

Hur länge lagrar vi personuppgifter

Barteling Buizen BV lagrar inte dina personuppgifter längre än vad som är absolut nödvändigt för att förverkliga de syften för vilka dina uppgifter samlas in. Uppgifterna lagras i sju år i enlighet med skattemyndighetens lagliga löptid.

Dela personuppgifter med tredje part

Barteling Buizen BV tillhandahåller endast till tredje part och endast om detta är nödvändigt för att genomföra vårt avtal med dig eller för att uppfylla en juridisk skyldighet.

Cookies eller liknande tekniker som vi använder

Barteling Buizen BV använder inte kakor eller liknande tekniker.

Hur vi skyddar personuppgifter

Barteling Buizen BV tar skyddet av dina uppgifter på allvar och vidtar lämpliga åtgärder för att förhindra missbruk, förlust, obehörig åtkomst, oönskad avslöjande och obehöriga förändringar. Om du har intryck av att dina uppgifter inte är korrekt skyddade eller det finns indikationer på missbruk, kontakta vår kundtjänst eller via bart@barteling-buizen.nl

Visa, ändra eller ta bort data

Du har rätt att se, korrigera eller radera dina personuppgifter. Du har också rätt att dra tillbaka ditt samtycke för databehandling eller invända mot behandlingen av dina personuppgifter Barteling Buizen BV och du har rätt till dataöverförbarhet. Detta innebär att du kan skicka en begäran till oss om att skicka de personuppgifter som vi har om dig i en datafil till dig eller en annan organisation som nämns av dig.

Du kan skicka en begäran om åtkomst, korrigering, radering, dataöverföring av dina personuppgifter eller begäran om återkallande av ditt samtycke eller invändning mot behandlingen av dina personuppgifter till bart@barteling-buizen.nl.

För att säkerställa att begäran om inspektion har gjorts av dig ber vi dig skicka en kopia av ditt identitetsbevis med begäran. Gör i detta exemplar ditt passfoto, MRZ (maskinläsbar zon, remsan med siffror längst ner i passet), passnummer och Citizen service number (BSN) svart. Detta är för att skydda din integritet.

Vi kommer att svara på din begäran så snabbt som möjligt, men inom fyra veckor.

Barteling Buizen BV vill också påpeka att du har möjlighet att lämna in ett klagomål till den nationella dataskyddsmyndigheten, den nederländska dataskyddsmyndigheten.

Du kan göra detta via följande länk: https: // autoriteit Individual data.nl/nl/contact-with-de-autoriteit- Individuella data / tip-ons